Förtroendevalda i Båstads kommun

Utan parti (--)

Antal personer (14 st)

Efternamn Förnamn
Axelsson Ulrika
Linnarson Elisabeth
Bengtsson Margareta
Bengtsson Sari
Hagberg Åsa
Fredriksson Annie
Hammargren Hans
Johansson Carina
Tornblad Krystyna
Malmborg Lisbeth
Paw Gniewko
Jönsson Lena
Norman Sara
Kragelund Eva