Förtroendevalda i Båstads kommun

Kommunala pensionärsrådet

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Sekreterare: Henrik Andersson - henke.andersson@bastad.se - 0431-77730