Birgitte Dahlin (L)

Kontaktinformation

E-post:
birgitte.dahlin@bastad.se

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerliga vigselförrättare Övrigt uppdrag 2015-01-01 - 2022-12-31
Budgetberedningen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala tillgänglighetsrådet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-14 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Namngivningsförrättare Övrigt uppdrag 2016-10-26 - 2022-12-31
Ombud Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Partigruppledare Gruppledare 2018-11-01 - 2022-10-14
Representanter för färdtjänst Övrigt uppdrag 2019-05-08 - 2022-12-31
Styrelsen i Båstadhem AB Ordförande 2020-04-22 - 2023-04-30
Valberedning Bjäre Krafts ekonomiska förening Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ersättare 2018-10-18 - 2022-10-14