Adem Qerimaj (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0733-091785 (mobil)

Postadress:
Förslöv
(utsändning)

E-post:
adem.qerimaj@bastad.se

Bild på Adem Qerimaj

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-14 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden Ledamot 2020-10-22 - 2022-12-31
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2020-12-15 - 2022-12-31