Gösta Sandgren (M)

Kontaktinformation

E-post:
gosta.sandgren@bastad.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Budgetberedningen Ledamot 2020-05-04 - 2022-12-31
Förordnande av ledamöter med kompletterande beslutanderätt Ledamot 2021-04-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-14 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Ledamot och ersättare i kustvattenkommittén Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådslag för Kattegatts kustvattenråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ordförande 2021-04-01 - 2022-12-31