Thomas Nerd (S)

Kontaktinformation

E-post:
thomas.nerd@bastad.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Budgetberedningen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunförbundets styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Representant till Kommunförbundets styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen för AV Media Skåne Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31