Johan Olsson Swanstein (M)

Kontaktinformation

Telefon:
073-631 37 76 (mobil)

Postadress:
Utskiftesvägen 43 269 34 Båstad
(bostad)

E-post:
johan.olsson.swanstein@bastad.se

Uppdrag (18 st)

OrganisationUppdragPeriod
Budgetberedningen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Båstad Kommunhus AB, styrelse Ordförande 2021-04-01 - 2023-04-30
Finansiellt samordningsförbund NNV Skåne Ledamot 2019-03-28 - 2022-12-31
Fullmäktige Bjäre Kraft ekonomiska förening Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunassurans - ombud till bolagsstämma Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-14 - 2022-10-14
Kommuninvest - ombud till föreningsstämma Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Ledamot i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB Ledamot 2020-09-01 - 2022-12-31
Ombud och ersättare NSR Ledamot 2019-04-30 - 2023-04-30
Ombud Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud till bolagsstämma NSVA Ombud 2019-04-30 - 2023-04-30
Partigruppledare Gruppledare 2018-10-14 - 2022-10-14
Repr. till bolagsstämma med Båstadhem AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-04-30
Representant till Kommunförbundets styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen i Familjen Helsingborg Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Suppleant till Sydvattens styrelse samt ombud till årsstämman med fullmakt att teckna aktier Ersättare till ombud 2021-02-01 - 2022-12-31