Förtroendevalda i Båstads kommun

Gode män lantmäteriförrättningar

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Tenggren Filip Moderaterna Övrigt uppdrag 1
Andersson Rune Centerpartiet Övrigt uppdrag 2
Hamringe Jenny Liberalerna Övrigt uppdrag 3
Lilja Krister Kristdemokraterna Övrigt uppdrag 4