Förtroendevalda i Båstads kommun

Föreningen Energikontor Sydost

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Olsson Swanstein Johan Moderaterna Ombud 1
Stefansson Ingela Socialdemokraterna Ersättare till ombud 2