Förtroendevalda i Båstads kommun

Ersättare i Sydvattens styrelse samt ombud till årsstämman med fullmakt att teckna aktier

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Åkesson Anette Moderaterna Ersättare 1
Stefansson Ingela Socialdemokraterna Ombud 2
Olsson Swanstein Johan Moderaterna Ersättare till ombud 3