Förtroendevalda i Båstads kommun

Övrigt (41 st)

Namn
Förordnande av ledamöter med kompletterande beslutanderätt
Nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt
Båstad Kommunhus AB, styrelse
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunala ungdomsrådet
Kommunala kulturrådet
Namngivningsförrättare
Borgerlig begravningsofficiant
Suppleant till Sydvattens styrelse samt ombud till årsstämman med fullmakt att teckna aktier
Ledamot och ersättare i kustvattenkommittén
Kustvattenkommittén - ombud till årsstämma
Ombud Skånes Kommuner
Styrelsen i Familjen Helsingborg
Kommunassurans - ombud till bolagsstämma
Kommuninvest - ombud till föreningsstämma
Finansiellt samordningsförbund NNV Skåne
Revisor Västra Karups bygdegårdsförening
Medelpunkten, direktionen
Styrelsen för AV Media Skåne
Revisor och ersättare i AV Media Skåne
Revisor i Stiftelsen Båstadsfontänen
Revisor Båstads montessoriförening
Representanter för färdtjänst
Valberedning Bjäre Krafts ekonomiska förening
Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK - styrelse
Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK - revisor
Förslövs bygdegårdsförening
Revisor Förslövs bygdegårdsförening
Västra Karups bygdegårdsförening
Gode män lantmäteriförrättningar
Rådslag för Kattegatts kustvattenråd
Skånes luftvårdsförbund
Stiftelsen Båstadtennis
Revisor Stiftelsen Båstadtennis
Kommunförbundets styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne
Ombud för dem som ej tillhör svenska kyrkan
Stiftelsen familjen Holmbergs donationsfond
Styrelse Nils Rubins och Alfred Johanssons samfond
Stiftelsen John Wulffs donationsfond
Begravningsombud